Kontorsstädning Segeltorp 

Kontorsstädning Segeltorp är ett företag specialiserat på kontorsstädning.
Städningen är en del av kontorsskötseln som inte ska underskattas.
Ett ostädat kontor med ingrott damm och smuts är en mardröm.
Vi på Kontorsstädning Segeltorp vet hur viktig städningen är för trivseln och hälsa.

En väl utförd städning kan vara skillnaden mellan ohälsa hos personalen och trivsel.
Personal som inte trivs eller som blir sjuka på sin arbetsplats kostar på många sätt.
Effektiviteten sjunker och personalens mående försämmras.
Därför är det väl investerade pengar att få kontor professionellt städade. 

Vi på Kontorsstädning Segeltorp vet hur rätt städning utförs.

Att städa bra handlar inte om att städa så ofta som möjligt.
Rätt städning handlar om att städa effektivt, med rätt metoder.
Att städa alla kontor på samma sätt med samma intervaller är inte rätt städning.
Därför vill vi alltid förstå er verksamhet så att det jobb vi gör hjälper er i ert.

Ni har säkert speciella behov, tider då det kanske måste vara tyst eller något annat.
Vi på Kontorsstädning Segeltorp vill sömlöst utföra städningen på det bästa sättet.
Med en effektiv och bra städning förbättras alltid den upplevda arbetsmiljön.
De anställd får fokusera på det som de ska när de dagligen möts av en ren arbetsplats.

Kontorsstädning Segeltorp har erfarenhet

Vi på Kontorsstädning Segeltorp är en del av ett landsomspännande nätverk.
Det gemensamma är att vi alla jobbar med just städning av kontorslokaler.
Det ger oss en oerhörd styrka vad gäller insamlandet av erfarenheter och kunskap.
På så sätt hittar vi snabbt de bästa metoderna.

Tillsammans med våra systeravdelningar kan vi leverera även mer än städning.
De flesta företag genomgår då och då förändringar som kräver omflyttning.
Vi har i företaget specialister på flyttning och omlokaliseringar av kontorslokaler.
Smidigt kan vi med kunskap från personalen utföra arbetet med få störningar.

När miljön får styra

När medvetenheten om vår miljö får styra är vi på Kontorsstädning Segeltorp som bäst.
Att ständigt ha olika hållbarhetsperspektiv ger en bättre städning.
Hållbar städning använder ett minimum av starka kemikalier och hårda metoder. 
Effektiv städning av kontor ger fördelar för er personal precis som för vår miljö.

Denna insikt är grunden i vårt hållbarhetsarbete som ständigt utvecklas och förbättras. 
Detta tycker vi är fantastiskt roligt, att hela tiden hitta nya och bättre vägar.
Det gör inte bara oss starkare och bättre utan vi märker hur våra kunder drar nytta av det, när kontorsstädning Segeltorps kunder återkommer och är nöjda.

Investera i en bra städning

Rätt städning är en riktigt bra investering i ert företag.
Ni får en bättre arbetsmiljö.
Den absolut viktigaste resursen i många företag är frisk och motiverad personal.
Kontorsstädning Segeltorp är den givna professionella partnern för detta.

Kontorsstädning är inte en kostnad utan en investering.
Den kan vara en av alla de parametrar som avgör hur trivsel på er arbetsplats är.
För tänk själv hur en dåligt städad arbetsplats påverkar personalen och dig själv.
Det är i bra städade lokaler där trivseln är hög som stordåd utförs.